Watersportvereniging De Kil

Uitslag stemming ledenvergadering De Kil 2022

Geplaatst op 09-04-2022  -  Categorie: Algemeen

Geachte leden en huurders WSV De Kil.

Vandaag is de uitslag openbaar van de stemming, die op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering WSV De Kil  2022 heeft plaatsgevonden, aangaande voorgenomen besluiten van het bestuur. Opnieuw hebben we deze vergadering digitaal plaats laten vinden. Over het algemeen hebben we begrip ervaren aangaande deze wijze van vergaderen, maar we hopen echt een volgende keer weer lijfelijk bijeen te kunnen komen voor een ledenbijeenkomst met meer interactie tussen bestuur en leden.

De onderwerpen die zijn aangeboden, ter stemming of ter informatie, hebben betrekking op belangrijke zaken en zullen zeker tot gevolg hebben dat er wat dingen veranderen. Uit de stemming en uit de reacties mogen we opmaken dat er een grote overeenkomst is aangaande de richting die het bestuur voor ogen heeft en wat de leden en huurders als mening hebben. Hoewel het altijd de bedoeling is zo goed mogelijk overeenstemming met de leden te hebben, is het plezierig als uit reacties en stemming blijkt dat dat aardig gelukt is.

We danken ieder, die een reactie heeft gegeven voor de moeite om een bericht te sturen, of die nu lovend was of kritisch. Dat geldt ook voor het uitbrengen van uw stem. Een stem voor, een stem tegen of een onthouding, u heeft in ieder geval van uw mening blijk gegeven. Waarschijnlijk omdat een digitale vergadering minder aanspreekt dan een fysieke vergadering heeft slechts 31 % van de leden gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te stemmen.  Wij vinden dat jammer en dat stimuleert ons als bestuur er alles aan te doen om de betrokkenheid van  leden en huurders te optimaliseren.

Hieronder volgt de uitslag van de stemming.

 

Vriendelijke groet,

Bestuur WSV De Kil.

Uitslag stemming ledenvergadering 2022 en besluitenlijst