besloten deel leden

Watersportvereniging De Kil

Laatst bijgewerkt op 25 april 2021

Tarieven Watersportvereniging De Kil

Tarieven  2021 2022
       
Leden Buitengewoon lid  75,00 per jaar  75,00 per jaar
  Liggeld zeilboten  13,50 per m²  14,10 per m²
  Liggeld motorboten (btw verrekend)  15,50 per m²  16,50 per m²
  contributie zit in liggeld    
  Entreegelden   n.v.t.
Huurders zeilboten  18,60 per  m²  19,45 per  m²
  motorboten  (btw verrekend)  21,40 per  m²  22,75 per  m²
kort/lang verblijf passant zeilboot    1,25 per meter    eind 2021
  passant motorboot    1,50 per meter    eind 2021
  langligger zomer zeilboot 100,00 per meter 100,00 per meter
  langligger winter zeilboot   30,00 per meter   30,00 per meter
  langligger zomer motorboot (incl btw) 121,00 per meter 121,00 per meter
  langligger winter motorboot (incl btw)   36,30 per meter   36,30 per meter
Toeristen-belasting toeristen belasting voor niet Dordtenaren   0,75 per overnachting   0,75 per overnachting
  KNWV bijdrage    21,10 per jaar      eind 2021
Zelfwerk-zaamheid mogelijk start seizoen 2022     0,00 per jaar    20,00 per jaar vier uur werk 
Adm kosten  indien communicatie per post     5,00 per jaar     5,00 per jaar 

Toeristenbelasting

De gemeenteraad van Dordrecht heeft besloten tot het per 1 april 2020 invoeren van logiesheffing. Ook wel logiesheffing genoemd. De logiesheffing bedraagt in 2020 voor overnachting in ligplaatsen, 0,75 euro per meerderjarige persoon, per overnachting, indien niet ingeschreven bij de Gemeente Dordrecht.

Daarmee geldt per 1 april 2020, voor meerderjarige, niet ingezetene van gemeente Dordrecht,

 1.    Passanten: Indien zij overnachten, 0,75 euro per persoon, per nacht. Verrekening gelijktijdig met verrekening van liggeld.

 2a.  Leden of huurders: Indien zij overnachten, in de haven, 0,75 euro per persoon. Wij vragen de leden of huurders de overnachting bij de havenmeester te melden en te betalen.

 2b.  Leden of huurders, die meerdere dagen in het jaar verblijven, kunnen vragen om een forfait. Die bedraagt een vast bedrag van 35 euro per persoon per jaar.