Watersportvereniging De Kil

Laatst bijgewerkt op 8 april 2024

 

Tarieven liggelden  WSV De Kil 2023 en 2024
      2023 2024  
Leden          
  Contributie (leden)   100,00 100,00  
  Buitengewoon lid   75,00 75,00  
  Liggeld zeilboten p/m² box 12,00 12,50  
  liggeld motorboten   (excl 21% btw) p/m² box 12,00 12,50  
Huurders en aspirant leden          
  Zeilboten  p/m² box 19,45 20,00  
10 Motorboten    (btw verrekend) p/m² box 22,75 23,50  
Kort / lang verblijf          
  Passanten, zeilboten p/mtr schip 1,25 1,25 ** vast te stellen eind 2023
  Passanten, motorboten  (incl 21%  btw) p/mtr schip 1,51 1,51 ** vast te stellen eind 2023
  Passanten, elektra  p/dag 2,00 2,00 ** vast te stellen eind 2023
  Langligger zomer zeilboot p/mtr schip 100,00 100,00

Dit tarief geldt ongeacht hoelang u tussen april en oktober verblijft.

Tot drie maanden is het passantentarief vaak goedkoper

  Langligger zomer motorboot  (excl 21% btw) p/mtr schip 100,00 100,00

Dit tarief geldt ongeacht hoelang u tussen april en oktober verblijft.

Tot drie maanden is het passantentarief vaak goedkoper

  Langligger winter zeilboot p/mtr schip 30,00 30,00

Dit tarief geldt ongeacht hoelang u tussen oktober en april verblijft.

Tot drie maanden is het passantentarief vaak goedkoper

  Langligger winter motorboot  (excl 21%  btw) p/mtr schip 30,00 30,00

Dit tarief geldt ongeacht hoelang u tussen oktober en april verblijft.

Tot drie maanden is het passantentarief vaak goedkoper

  Vissersboten Predator Tour boot 5 meter max. 14,00 ** ** vast te stellen eind 2023
Aanvullend          
  Zelfwerkzaamheid borg   20,00 20,00 achteraf,  indien geen arbeid voor de vereniging verricht
  Borg losse kWh meter    100,00 100,00 retour bij inlevering
  Borg sleutel electrakastje  bij box      20,00 retour bij inlevering
  Logiesbelasting / Toeristenbelasting   0,75   1,00 Per meerderjarig persoon, per overnachting. Bepaalt gemeente
  Stroomverbruik p/kWh 0,55  ** voorlopig,  definitief vast te stellen oktober 2024
  Schatting stroomverbruik bij losse meter   21,25 ** indien meterstand niet bekend is in oktober van het jaar
  Facturen per post   5,00 5,00  
  KNWV p/lid 21,70 22,70
Entreegelden     2023 2024  
  Schepen < 8mtr lengte       1000,00     1000,00  
  Schepen 8 tot 10 mtr lengte       1300,00     1300,00  
  Schepen 10 tot 12 mtr lengte       1500,00     1500,00  
  Schepen 12 tot 14 mtr lengte       1800,00     1800,00  
  Schepen 14 tot 16 mtr lengte       2100,00     2100,00  
  Schepen van 16 meter en groter       2500,00     2500,00  

Toeristenbelasting

De gemeenteraad van Dordrecht heeft besloten tot het per 1 april 2020 invoeren van logiesheffing. Ook wel toeristenbelasting genoemd. De logiesheffing bedraagt in 2024 voor overnachting in ligplaatsen 1,00 euro per meerderjarige persoon, per overnachting, indien niet ingeschreven bij de Gemeente Dordrecht.

Daarmee geldt per 1 april 2020, voor meerderjarige, niet ingezetene van gemeente Dordrecht,

 1.    Passanten: Indien zij overnachten, 1,00 euro per persoon, per nacht. Verrekening gelijktijdig met verrekening van liggeld.

 2a. Leden of huurders: Indien zij overnachten, in de haven, 1,00 euro per persoon. Wij vragen de leden of huurders de overnachting bij de havenmeester te melden en te betalen.

 2b.  Leden of huurders, die meerdere dagen in het jaar verblijven, kunnen vragen om een forfait. Die bedraagt een vast bedrag van 35 euro per persoon per jaar.