Watersportvereniging De Kil

Uw reactie op agendapunt 12

Inloggen om een reactie te plaatsen.


André Sluimer
22 apr 2021 10:43

Op de vraag van Erik Verwaal betreffende de schriftelijke toestemming van de verpachter aan Europarcs is door het bestuur niet inhoudelijk gereageerd terwijl dit echt essentieel is. Je zou kunnen overwegen de verpachter te vragen de overeenkomst met Europarcs op te zeggen zodat WSV De Kil dat deel dan rechtstreeks van de verpachter zou kunnen huren

Dim van der Hoek
14 apr 2021 12:08

Heb de vraag eerder gesteld via de mail wil de vraag ook inbrengen in de rondvraag : Wie houd toezicht op de te snel varende huurboten en waterscooters. wij hebben daar behoorlijk last van ,als ik beleefd verzoekt om wat langzamer te varen heb al een paar keer een grote mond teruggekregen . Wat gaan we hieraan doen. Dim van der Hoek

Thon Mouthaan
10 apr 2021 18:42

Graag toezicht op te snel varende objecten. Ook in de toekomst betere afspraken maken met de jaarlijkse vis evenementen met betreft het parkeren ze zetten hun auto's vaak op 2 plaatsen, ook het vastmaken van hun boten tussen onze ligplaatsen.Ook de vraag aan onze medeliggers maak ook eens de Kar schoon. en rol de slang ook goed op zonder knikken.Verder complimenten voor de vereniging T. Mouthaan

Ton Vreeken
10 apr 2021 10:44

Ook wij zouden als huurder graag lid van de vereniging willen worden en daardoor meer zekerheid. Wij liggen in het gedeelte achterin waarover nog veel onzekerheid bestaat. Ook nog een vraag: is het mogelijk om een (afsluitbare) vuilcontainer bij de noordelijke poort te plaatsen? Verder complimenten voor de mooie opzet van deze ALV. Ton en Ellen, Nuada

Maurice Specken
09 apr 2021 15:22

Mijn vraag sluit aan bij onderstaande vragen, ook wij vragen ons af welke route het bestuur na 2023 gaat volgen met de huidige huurders die lid willen worden. Wanneer ik de financiële stukken erop nasla dan vertegenwoordigen de huurders inmiddels een belang van 50% van de bezetting van de haven. Mijns inziens is dit een ontwikkeling die niet past bij een vereniging. Als huurder die lid wil worden vind ik het ook raar dat we nog meer huurders zoeken terwijl we weten dat er na 2022 een herverdeling gaat plaats vinden, dit wekt het beeld dat er nu een overschot aan ligplaatsen is? Waarom kunnen huurders die al voor meerdere jaren huren komend jaar geen lid worden. Ook dit wekt de indruk dat er nog geen helder stappenplan is waar huurders houvast aan hebben. Als laatste nog een positieve noot, onze complimenten voor de manier waarop het Bestuur de ALV heeft opgezet en ook haar huurders probeert te betrekken bij de vereniging. Janet & Maurice sv ALMA

Erik Verwaal
08 apr 2021 17:48

In 2018 is binnen het bestuur jurisprudentie ingebracht, waaruit blijkt dat de pachter (Eurocamps) zonder schriftelijke toestemming van de verpachter (Rijks Vastgoed Dienst) het gepachte niet mag onderverhuren. De pachter (Eurocamps) moet zelf de dagelijkse leiding over de exploitatie van het gepachte hebben! Weet het bestuur of de verpachter schriftelijk toestemming heeft gegeven aan Eurocamps om water onder te verhuren aan WSV De Kil? Zonder toestemming van de verpachter kan direct de pachtovereenkomst opgezegd worden. Kan het bestuur duidelijkheid geven over deze materie?

Erik Verwaal
08 apr 2021 17:35

Eind 2023 loopt het contract met Eurocamps af, dus mag verwacht worden dat er in 2022 meer duidelijkheid komt voor de huurders en de indeling van de haven. Heeft het bestuur al een stappenplan hoe dit aangepakt gaat worden?

Leo van Oeveren
08 apr 2021 17:22

Ben het met Romke van Beek eens

Romke van der Beek
05 apr 2021 15:26

Aart Kooper haalde al aan dat er behoefte is om meer duidelijkheid te krijgen inzake de toekomst plannen van de haven ( afstoten of houden van de haven gedeelte Eurocamps) Dit is ook van belang inzake financiële benodigde reserveringen en mogelijk nieuwe liggers, waar we naar op zoek zijn. Zo lees ik uit de stukken

Aad Dorleijn
03 apr 2021 16:54

Wanneer vindt de verhuizing plaats van de ligplaatsen met o.a. nr 82?

Jeroen Festen
31 mrt 2021 09:28

Aart Kooper zegt: Hoe is de situatie betreffende Eurocamps? Worden er nog vlotten afgestoten?