Watersportvereniging De Kil

Uw reactie op agendapunt 8

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Gerard de Jong
21 apr 2021 22:13

het tarief van het liggeld wordt voor een groot deel bepaald door te kijken naar het resultaat per jaar. Dat klinkt logisch, maar terecht stellen onderstaande leden de "spaarpot"van de vereniging aan de orde. Die spaarpot zal dan wel een keer besteed gaan worden, maar een veel grotere spaarpot is het eigen vermogen : dat staat nu heel kort bij het enorme bedrag van € 650.000. Dat is nogal wat voor een vereniging. Dit eigen vermogen kunnen we best wel een keer gebruiken om een tariefsverhoging niet door te voeren, we kunnen een verliesgevend jaar prima aan. Een behoorlijk deel van dit vermogen staat ook nog eens direct op de bank: een spaarrekening en een lopende rekening die samen in de buurt van € 200.000 komen. Het verlies van 2020 bedraagt slechts 2400,. dus dat kunnen we wel een paar jaar financieren. Kortom, niet eens met de voorgestelde verhoging. Het lijkt mij dat het bestuur in de loop van 2021 moet besluiten of verder sparen voor eigen vermogen en voorzieningen niet gemaximeerd zou moeten worden.

Michel de Gryse
11 apr 2021 18:06

Ik ben akkoord met de opmerkingen van Romke van der Beek. Op dit moment is er een post van €176.152 gereserveerd voor baggeren en groot havenonderhoud. Wanneer er een stijging van liggelden wordt voorgesteld, dan moet er door het bestuur ook verduidelijking gegeven worden van de reeds geplande en andere investeringen voor 2021 en 2022.

Jeroen Festen
09 apr 2021 17:16

Frans Booi: .ik ben het in principe overal mee eens .alleen de verhoging van het liggeld ben ik het niet mee eens de laatste jaren wel genoeg verhoogd vind ik persoonlijk vooral de motorboot vaarders zijn wel genoeg verhoogd bij de tarieven van de zijlboten is nog wel wat ruimte voor verhoging.dit ook even mee nemen bij het bestuur a.u.b.

Johan van Slooten
09 apr 2021 14:43

Aanvullend op de reactie van Romke van der Beek vwb baggeren: Misschien een idee om de haven eens te peilen en in kaart te brengen of er de komende jaren gebaggerd moet worden. Als de verwachting is dat dit binnen bijvoorbeeld 5 jaar moet gebeuren uitzoeken wat de kosten daarvan zijn inclusief de afvoer van de bagger. Op basis daarvan de hoogte van de benodigde reservering bepalen.

Romke van der Beek
05 apr 2021 15:16

Bij punt verhoging van liggelden Vorig jaar is ook al een vraag gesteld inzake het tarief per p/kWh Hierop werd geantwoord dat de vereniging ook kosten heeft voor onderhoud ect. Uit de balans maak ik op dat er zowel in 2019 als 2020 een positief resultaat is van ongeveer €7.500,- de zonnepanelen waarin de leden van de vereniging hebben geïnvesteerd doet zijn werk. Misschien kunnen we het tarief voor de leden opnieuw heroverwegen Graag zou ik ook een toelichting vragen ,waarom de liggelden verder verhoogd moeten worden. Op dit moment is er een post van €176.152 gereserveerd voor baggeren en groot havenonderhoud. Per jaar wordt hier nu € 11.000,- aan toegevoegd. Is er een duidelijke indicatie (financieel plan) hoe hoog deze reserves opgebouwd moeten worden . Deze huidige aanvulling per jaar op de reserve is nu ruim 6% terwijl de inflatie rond de 1,3% wordt geschat.