besloten deel leden

Watersportvereniging De Kil

Op zoek naar een ligplaats?

Bent u op zoek naar een ligplaats bij onze vereniging, dan is onderstaande informatie voor u van belang: 

Watersportvereniging De Kil exploiteert op verenigingswijze de jachthaven die ligplaatsen biedt aan pleziervaartuigen vanaf 7 meter.

Op dit moment is sprake van een ledenstop in verband met een mogelijke beperking van het aantal beschikbare ligplaatsen. U kunt echter wel in aanmerking komen voor de huur van een ligplaats. Om in aanmerking te komen voor de huur van een ligplaats dient u eigenaar te zijn van een pleziervaartuig en tenminste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. U kunt pas huurder worden na het beschikbaar komen van een geschikte ligplaats. 

Heeft u interesse om een ligplaats in onze verenigingshaven te huren, registreert u zich dan op onze wachtlijst middels onderstaand formulier. U krijgt na aanmelden een bevestiging van inschrijving als ligplaatszoekende, mits we voor u binnen afzienbare tijd een ligplaats beschikbaar hebben. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als er een huurplaats voor u beschikbaar komt, nemen we met u contact op. Voor een jaarcontract betaalt u voor een zeilboot € 17,90 per m² boxmaat (2020) en voor een motorboot  € 19,15 per m² boxmaat (2020) , dat is minder dan voor een zomer- en winterseizoenplaats samen. 

Als u belangstelling heeft, kunt u onderstaand formulier invullen en op zenden drukken.


Voor inschrijfformulier “registratie Wachtlijst” WSV De Kil zie onder.

Seizoensligplaatsen te huur: 

Watersportvereniging De Kil heeft ook seizoensligplaatsen beschikbaar. Ruimte is er vooral voor schepen tussen 9 en 11 meter. U betaalt voor een zomerseizoen van 1 april tot eind september voor een zeilboot € 100,- per meter scheepslengte en voor een motorboot € 121,- per meter scheepslengte, voor het winterseizoen is dat respectievelijk € 30,- en € 36,30 per meter scheepslengte.  Stroomgebruik wordt apart berekend. Voor de kilowattuurmeter is een borg verschuldigd van € 100,- 

Ons tarief voor passanten is voor een zeilboot € 1,15 en voor een motorboot € 1,40 per meter scheepslengte per nacht, zomer en winter. Dit is inclusief BTW.

Als u belangstelling heeft voor een seizoensligplaats, kunt u contact opnemen met de havenmeester. Tel. nr. 06-51889090.

Opzoek naar een ligplaats aanvraag formulier: