Watersportvereniging De Kil

Laatst bijgewerkt op 31 augustus 2023

Op zoek naar een ligplaats?

 

Bent u op zoek naar een ligplaats bij onze vereniging, dan is onderstaande informatie voor u van belang: 

Watersportvereniging De Kil exploiteert op verenigingswijze de jachthaven die ligplaatsen biedt aan pleziervaartuigen vanaf 7 meter.

Vanaf 2024 zullen we op beperkte schaal weer leden kunnen aannemen. We hanteren daarbij de volgorde van de wachtlijst. Uitgangspunt is dat de ligplaats die we vrij hebben, past bij een schip.

Als er een geschikte ligplaats vrij komt, wordt u benaderd met een aanbod om aspirant-lid te worden. Die status kunt u hoogstens voor een jaar krijgen. Aan het eind van het jaar wordt door het bestuur bepaald of we de aspirant het lidmaatschap zullen aanbieden of niet. De aspirant kan ook zelf van het lidmaatschap afzien.

Om in aanmerking te komen voor het aspirant-lidmaatschap dient u eigenaar te zijn van een pleziervaartuig en tenminste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

Heeft u interesse lid te worden van onze vereniging, registreert u zich dan op onze wachtlijst middels onderstaand formulier. U krijgt na aanmelden een bevestiging van inschrijving als ligplaatszoekende, mits we voor u binnen afzienbare tijd een ligplaats beschikbaar hebben. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Als aspirant-lid betaalt u voor een zeilboot € 20,00 per m² boxmaat (2024) en voor een motorboot  € 23,50 per m² boxmaat (2024). Bent u eenmaal lid, dan betaalt u aanmerkelijk minder per m².

Aspirant-leden betalen geen contributie, geen borg zelfwerkzaamheid en zijn geen lid van het Watersportverbond. U heeft nog geen stemrecht, maar meewerken aan het onderhoud van de haven wordt gewaardeerd. Als u na een jaar lid wordt, worden de bijdragen wel verschuldigd. Als nieuw lid, dus niet als aspirant, betaalt u entreegeld dat afhankelijk is van de lengte van uw schip volgens onderstaand schema: 

¨ Schepen kleiner dan 8 meter € 1000,-

¨ Schepen van 8 meter tot kleiner dan 10 meter € 1300,-

¨ Schepen van 10 meter tot kleiner dan 12 meter € 1500,-

¨ Schepen van 12 meter tot kleiner dan 14 meter € 1800,-

¨ Schepen van 14 meter tot kleiner dan 16 meter € 2100,-

¨ Schepen van 16 meter en groter € 2500.

Entreegelden zijn eenmalig en worden na opzegging niet retour gegeven.

Als u belangstelling heeft, kunt u onderstaand formulier invullen en op zenden drukken. Alleen na volledig invullen van het formulier kunt u op de wachtlijst geplaatst worden.


Voor inschrijfformulier “registratie Wachtlijst” WSV De Kil zie onder.


Seizoensligplaatsen te huur: 

Voor het zomer seizoen 2023 zijn alleen nog tijdelijke ligplaatsen beschikbaar vanaf 15 juni tot 30 september.

Watersportvereniging De Kil heeft ook seizoensligplaatsen beschikbaar. Ruimte is er vooral voor schepen tussen 9 en 11 meter. U betaalt voor een zomerseizoen van 1 april tot eind september voor een zeilboot € 100,- per meter scheepslengte en voor een motorboot € 121,- per meter scheepslengte, voor het winterseizoen is dat respectievelijk € 30,- en € 36,30 per meter scheepslengte.  Stroomgebruik wordt apart berekend. Voor de kilowattuurmeter is een borg verschuldigd van € 100,- 

Ons tarief voor passanten is voor een zeilboot € 1,25 en voor een motorboot € 1,51 per meter scheepslengte per nacht, zomer en winter (tarief 2023). Dit is inclusief BTW.

Als u belangstelling heeft voor een seizoensligplaats, kunt u contact opnemen met de havenmeester. Tel. nr. 06-51889090.


Opzoek naar een ligplaats aanvraag formulier: