Watersportvereniging De Kil

Voorstel bedientijden Haringvlietbrug 2020

Beste watersporter,

 

Samen met het WV, de Hiswa en de BBZ/Chartervaart (bruine vloot), zijn wij, de Ned. ver. van Toerzeilers (TZ), in gesprek met RWS over de bedientijden van de Haringvlietbrug voor 2020 e.v.j.

De Haringvlietbrug is als bekend, een zorgenkind. De klep is vorig jaar weliswaar gerepareerd, maar blijft kwetsbaar. Vervanging is voorzien in 2022.

De toegenomen drukte op de snelweg zal u evenmin zijn ontgaan, zo u er zelf al niet in staat.

Het is vanwege die toegenomen drukte, dat RWS, de brugbeheerder, besloot de door de weekse opening van 15.30 uur te schrappen. De laatste middagopening wordt dan 15.00 uur met de e.v. om 18.00 uur (was 18.30 uur). Samen met de partners hebben we stevig geprotesteerd. Het wegverkeer won, met oneigenlijke argumenten naar onze mening.

 

RWS biedt enige compensatie in het weekend. Te weinig naar ons idee.

Enige jaren geleden besloot RWS tot een versobering van de dienstregeling i.v.m. de financiële problemen van de overheid. Die versobering kan wat ons betreft nu teruggedraaid worden. Met RWS willen wij een nieuw bedieningsregime bespreken als per bijlage. De rode tijden zijn dus aanvullingen op het huidige regime.

 

Op dit moment inventariseren de vier partners eventuele wensen bij ieders achterban. Dat is voor ons de reden dat wij u dit conceptvoorstel voorleggen. Laat ons, s.v.p. per return mail weten wat u er van vindt.

Wij hebben RWS overigens beloofd op korte termijn (

Waarvoor dank.

 Voorstel bedientijden Haringvlietbrug

 

Met vriendelijke groet,

Theo Huisman

namens de Commissie Vaarbelangen

van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers

namsiuH.oehT.[antispam].@toerzeilers.nl

somod.[antispam].@kpnmail.nl

0653742244