Watersportvereniging De Kil

aed-in-gang-kleine-beelding

AED

De AED van Watersportvereniging De Kil hangt binnen in de gang bij de toiletten (zie de foto).  Deze is voor iedereen altijd bereikbaar. Er gaat alleen een alarm af wanneer u de AED uit zijn kast neemt, maar er is geen code meer nodig.

In geval van nood: 

  1. Zorg voor uw eigen veiligheid 
  2. Wanneer er geen reactie komt op aanroepen en schudden, ga er dan vanuit dat een reanimatie nodig is. 
  3. Roep hard op de steiger, schakel omstanders in. 
  4. Bel altijd 112 wanneer u denkt de AED nodig te hebben.
  5. Regel dat iemand de AED bij De Ark ophaalt.
  6. Regel dat iemand de toegangspoort open doet en de ambulance begeleidt.
  7. Start de reanimatie en volg de instructie die de AED mondeling geeft wanneer u op de groene knop drukt. 

Laatst bijgewerkt op 12 april 2023