besloten deel leden

Watersportvereniging De Kil

Digitale Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering Watersportvereniging De Kil

Geplaatst op 29-04-2020  -  Categorie: Algemeen

De eerder geplande Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering is niet doorgegaan wegens het coronavirus. Toch moet het bestuur verder met het uitvoeren van haar taak. Een vergadering waarbij leden lijfelijk aanwezig zijn, is op dit moment niet mogelijk. De inmiddels goedgekeurde spoedwet geeft ons gelegenheid digitaal een standpunt van de vergadering vast te stellen. We hebben besloten hiervan gebruik te maken en we doen dat door via de website een stemming te houden over de verschillende onderwerpen.

Gekozen is voor een traject, vergelijkbaar met een reguliere ALV. De planning is als volgt:

Week 19 en 20 van 4 t/m 15 mei  staan stukken op de website en gelegenheid daarop te reageren via de site;

Week 21 van 18 t/m 24 mei bespreekt het bestuur op 19 mei de binnengekomen reacties en stelt eventueel de voorstellen bij. Waar nodig en mogelijk beantwoordt het bestuur gestelde vragen of gemaakte opmerkingen;

Week 22 van 25 t/m 31 mei eigenlijke stemming t.b.v. de definitieve voornemens. U wordt via de mail herinnerd aan de stemming. De manier waarop die verloopt wordt daarin uitgelegd;

De bepaling van de uitkomst van de stemming vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats. U wordt daarvan in kennis gesteld via de mail uiterlijk 6 juni 2020.

Hier vindt u de agenda van de ledenvergadering 2020.

Wij hopen en rekenen op uw loyale medewerking aan dit voor WSV De Kil bijzondere project. Het kost het bestuur veel extra werk in deze onzekere tijden. Uiteraard heeft u gelegenheid om te reageren. We vragen u echter u te beperken tot werkelijk belangrijke zaken. Het is ook voor ons volkomen nieuw.

Wij vragen u de moeite te nemen de stukken door te lezen en vooral gebruik te maken van de mogelijkheid uw stem te laten gelden. Wij doen ons best voor u en voor de Vereniging. Laat uw invloed gelden en stem mee.