besloten deel leden

Watersportvereniging De Kil

Afsluiting Wantijbrug N3

Geplaatst op 27-11-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Rijksswaterstaat  -  Bron: Rijkswaterstaat

Van 20 januari tot 3 april is de Wantijbrug in de N3 voor al het verkeer afgesloten, behalve openbaarvervoer, nooddiensten en fietsers.

Afsluiting Wantijbrug

Voor de scheepvaart: 

Eerder dit jaar heeft u van ons een brief ontvangen over de renovatie van de Wantijbrug. In de
voorbereiding van de renovatie is duidelijk geworden dat de technische staat van de basculekelder
slechter is dan gedacht. Om aanvullende maatregelen uit te werken is de start van de
werkzaamheden eerder uitgesteld. De nieuwe startdatum voor de werkzaamheden in het kader van
de renovatie van de Wantijbrug is nu 6 januari 2020. De Wantijbrug wordt vanaf deze datum niet
meer bediend tot medio oktober 2020.

Lage scheepvaart
Lage scheepvaart (niet hoger dan 6,25 m.) kan vanaf 6 januari 2020 tot medio oktober 2020 onder
het vaste deel van de Wantijbrug doorvaren.


Hoge scheepvaart
Hoge scheepvaart (hoger dan 6,25 m.) kan vanaf 6 januari 2020 tot medio oktober 2020 de
Wantijbrug niet meer passeren. Voor de hoge scheepvaart geldt vanaf deze datum een omvaarroute
van en naar de jachthaven Westergoot: Zeilboten die vanwege hun hoogte en diepgang (max. 1.50
m.) de route via Otter- en Helsluis, gelegen tussen de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede,
niet kunnen passeren, dienen om te varen via de Nieuwe Merwede en de Beneden Merwede en
gebruik te maken van de brugopeningen in de Merwedecorridor (Gorinchem – Dordrecht v.v.).


Volledige stremming
In 2020 zal de vaarweg in maximaal 3 weekenden volledig gestremd worden. Deze volledige
stremmingen zijn nodig om de bestaande brugdekken (vallen) uit te hijsen, de nieuwe brugdekken
aan te brengen en de systemen te testen. De exacte data van deze weekenden zijn nog niet bekend,
deze zullen op een later tijdstip middels een brief aan u worden gecommuniceerd.