besloten deel leden

Watersportvereniging De Kil

Laatst bijgewerkt op 11 mei 2020

Aanpassing corona regels Watersportvereniging De Kil  22 april 2020.

Ondanks dat de hoofdregel nog steeds is: Vermijd drukte. Houd zoveel mogelijk afstand.  Heeft het bestuur van de vereniging heden na overleg met de veiligheidsregio ZHZ besloten dat met in achtneming van onderstaande voorwaarden overnachten op uw boot weer mogelijk is voor vaste leden en huurders in onze jachthaven. 

 1. Alleen indien uw schip sanitaire voorzieningen heeft. De Ark blijft gesloten.
 2. U alleen uw eigen boot bezoekt.
 3. U niet stilhoudt op de steiger, maak de doorgang vrij voor anderen.
 4. Er geen groepsvorming met meer dan drie personen optreedt.
 5. U een afstand van 1,5 meter tot elkaar houdt.
 6. Overnachten op uw schip meldt u vooraf  per whatsapp 0651889090 aan de havenmeester.
 7. Vuilwatertanks kunnen worden geleegd bij Jachthaven Strijensas op vertoon van een pasje.

Met name geldt dat u zich meldt bij aankomst en vertrek uit de haven.

 • Dit betekent bij aankomst en vertrek met de auto melden door met de telefoon het hek te openen. Dit wordt dan automatisch geregistreerd.
 • Bij verlaten of terugkeren in de haven met uw schip moet u dit melden middels whatsapp 0651889090 aan de havenmeester.

Actuele situatie recreatie vaart ivm Corona virus

Het Watersportverbond komt met allerlei nieuws voor de recreatie vaart.   Zie deze link.

 

Recreatievaart en Corona

 

 

watersportverbond

 

 

Watersportvereniging De Kil en de corona pandemie.

 

Beste leden en huurders bij Watersportvereniging De Kil,

 

De overheid stelt het bestuur van de vereniging verantwoordelijk voor het handhaven van maatregelen op het terrein van WSV De Kil tegen verspreiding van het corona-virus. Onder andere groepsvorming van maximaal drie personen moet gehandhaafd worden.  Indien het bestuur hier niet aan kan voldoen dient de jachthaven op last van de waterpolitie op slot te gaan en mag niemand het terrein betreden.

Dit laatste moeten wij proberen te vermijden. Dus wij moeten ons allen goed aan de regels houden.  Daarnaast moet de vereniging de regels op naleving controleren. Dit alles ten einde het corona-virus te bedwingen met name met het oog op onze vaak wat oudere mede havengebruikers en ook om onze hobby te kunnen blijven uitoefenen.

 

RIVM richtlijnen:   Personen niet uit één huishouden mogen in een groep van maximaal 3 personen samen zijn en met een onderlinge afstand van 1,5 meter.  Personen uit één huishouden mogen buiten samen zijn met meer dan drie personen. Personen met verkoudheid en/of hoest en/of koorts moeten thuis blijven en hebben dus geen toegang tot onze haven.

 

Het bestuur van WSV De Kil stelt de volgende regels in:

 

 • De kleine toegangspoort in het noorden van de haven is weer open en te bedienen met uw telefoon. De gebruikers waar dit voor geldt kregen bericht.
 • Toegang via de grote schuifpoort. Te bedienen met uw eigen telefoon voor in- en uitgaan. 
 • Ook in- en uitvarende schepen moeten zich melden bij de havenmeester. Mogelijk via een whatsapp naar Jan Jonkers op nr: 0651889090 
 • De toegangs poorten zijn  gesloten tussen 21 en 09 uur.
 • U dient de haven voor 21 uur te verlaten, overnachten is voorlopig niet toegestaan.
 • Bezoekers van de haven zullen de RIVM richtlijnen strikt naleven.
 • Bezoekers van de haven kunnen door de daarvoor aangestelde medewerkers van WSV De Kil aangesproken worden op hun gedrag. U dient hun aanwijzingen op te volgen.
 • Het maximum aantal bezoekers van de haven wordt gesteld op 50.
 • Advies om indien u uw boot bezoekt voor werkzaamheden, dit alleen te doen.
 • U bezoekt alléén uw eigen schip.
 • De Ark evenals de toiletten en douches blijven tot nader bericht gesloten
 • Passanten zijn tot nader bericht niet welkom bij WSV De Kil.
 • Het bestuur van WSV De Kil kan leden en huurders die niet meewerken aan deze afspraken de toegang tot de haven ontzeggen.
 • Een eventuele boete, die WSV De Kil krijgt opgelegd en terug te voeren is tot het niet naleven van de richtlijnen door een lid of huurder, zal doorberekend worden aan het betreffende lid of de huurder.
 • Een en ander is op de website en app gepubliceerd.

 

Bestuur wsv De Kil.